Covid-19 pandēmijas skarbie biznesa vides apstākļi divu gadu garumā ietekmējuši neskaitāmu uzņēmumu darbību. Vairāk nekā puse jeb 53% Latvijas uzņēmumu atzīst, ka šobrīd joprojām ir būtiski vājāki nekā pirms pandēmijas, liecina Eiropas vadošā kredītu pārvaldības uzņēmuma "Intrum" ikgadējais Eiropas maksājumu ziņojums – pētījums, kas aptver 11 tūkst. uzņēmēju no 29 valstīm.

Eiropas kopējais noskaņojums ir nedaudz pozitīvāks nekā Latvijā – 49% Eiropas uzņēmumu apliecināja, ka vēl nav atgriezušies pie pirmspandēmijas rādītājiem. Tādējādi vidēji katram otrajam uzņēmumam gan Eiropā, gan arī Latvijā ir grūtības pielāgoties esošajai ekonomiskajai turbulencei.

Pētījuma dati liecina, ka Latvijā, līdzīgi kā Eiropā kopumā, visvairāk skartās ir viesmīlības un atpūtas nozares, taču smagāka situācija mūsu valstī novērojama arī tehnoloģiju un plašsaziņas līdzekļu nozarēs.

Lai gan Latvijas uzņēmēji ir negatīvāk noskaņoti par savu uzņēmumu šābrīža pozīcijām tirgū, viņi pozitīvāk nekā kaimiņvalstīs vērtē savas spējas pārvarēt jaunas ekonomiskās krīzes situācijas. Proti, 40% vietējo uzņēmumu norādījuši, ka jaunas krīzes apstākļos nebūtu spējīgi pārvaldīt naudas plūsmu un peļņu, savukārt Igaunijā un Lietuvā šādas šaubas ir teju pusei aptaujāto respondentu – attiecīgi 49% un 48%.

Arvien lielākas bažas gan vietējiem, gan Eiropas uzņēmumiem rada arī augošā inflācija, kas apgrūtina uzņēmuma attīstību, cilvēkresursu algošanu un arī naudas plūsmu – seši no 10 Latvijas un Eiropas uzņēmumiem atzīst, ka viņiem trūkst kompetences pārvaldīt inflācijas ietekmi uz savu uzņēmumu.

Inflācija, īpaši sākoties apkures sezonai, ietekmēs arī maksājumu kavējumu dinamiku. Kamēr Latvijas uzņēmēji mazāk nekā vidēji Eiropā uztraucas par novēlotu maksājumu ietekmi uz ilgtspējīgu uzņēmuma izaugsmi, teju puse respondentu tic, ka laicīga maksājumu veikšana ļautu uzņēmumam ātrāk attīstīties un iekarot arī citus tirgus. Katrs piektais (19%) Latvijas uzņēmums sadarbojas ar parādu piedziņas uzņēmumu, lai pasargātu sevi no maksājumu kavējumiem, kas ir ievērojami vairāk nekā Igaunijā (12%) vai Lietuvā (16%). Tāpat Latvijas iedzīvotāju vidū ir populāri piedāvāt arī atlaidi kā alternatīvu kavētam maksājumam vai pievienot piemaksu par vēlāku maksājuma datumu.