Nodarbināto skaits Latvijas un Igaunijas uzņēmumos aizvadītajā gadā bijis ļoti līdzīgs. Dati rāda, ka 2021.gadā Latvijā reģistrētajos uzņēmumos ar darba vietām bija nodrošināti 709,6 tūkst. darbinieku, kamēr Igaunijā reģistrētajos uzņēmumos strādāja 693,54 tūkst. darbinieku, liecina "Lursoft" veiktais pētījums. 

"Lursoft" analizējis, kā atšķiras nodarbinātība dažādas nozarēs Latvijā un Igaunijā, izpētot, kurās no nozarēm ir augstākais nodarbināto īpatsvars abās valstīs.

Kamēr Latvijā ierasti visvairāk uzņēmumu, līdz ar to arī lielākais darbinieku skaits, reģistrēts tirdzniecības sektorā, Igaunijā lielākais strādājošo īpatsvars nodarbināts apstrādes rūpniecībā. "Lursoft" pētījums atklāj, ka 2021.gadā no visiem darbiniekiem, kas bija nodarbināti Latvijā reģistrētajos uzņēmumos, tirdzniecības sektorā strādāja vairāk nekā piektā daļa, t.i., 20,64% (146,44 tūkst. darbinieku). Tikmēr Igaunijā tirdzniecības nozare ar darba vietām pērn nodrošinājusi 100,26 tūkst. strādājošo, kas veido 14,46% no kopējā darbinieku skaita Igaunijas uzņēmumos. Vēl lielāks strādājošo īpatsvars no kopējā Igaunijas uzņēmumos nodarbināto skaita pagājušajā gadā reģistrēts apstrādes rūpniecībā – 15,82% no Igaunijas uzņēmumos nodarbinātajām personām. Savukārt Latvijas apstrādes rūpniecības uzņēmumos 2021.gadā bija nodarbināti 114,84 tūkst. darbinieku jeb 16,18% no kopējā strādājošo skaita Latvijā reģistrētajos uzņēmumos.

Trešā lielākā nozare darbinieku skaita ziņā pērn Latvijā bijusi transports un uzglabāšana, kurā nodarbināta desmitā daļa no visiem darbiniekiem (70,92 tūkst. strādājošo). Igaunijā transporta un uzglabāšanas sektors darbinieku skaita ziņā ierindojies vien septītajā pozīcijā, jo pagājušajā gadā šīs nozares uzņēmumos bija nodarbināti 39,93 tūkst. darbinieku, kas veido 5,76% no kopējā darbinieku skaita, kas pērn bija nodarbināts Igaunijas uzņēmumos.

"Lursoft" apkopotie dati atklāj, ka Igaunijā darbinieku skaita ziņā trešā lielākā nozare 2021.gadā bijusi izglītība (9,79% no visiem strādājošajiem Igaunijā reģistrētajos uzņēmumos), savukārt ceturtā – būvniecība (7,90% no visiem Igaunijas uzņēmumos nodarbinātajiem). Darbinieku īpatsvara ziņā arī Latvijā būvniecība pērn bijusi ceturtā lielākā nozare. Tajā bija nodarbināti 9,33% no visiem strādājošajiem Latvijas uzņēmumos. Salīdzinot pēdējo piecu gadu darbinieku skaita izmaiņas, redzams, ka būvniecība ir viena no tām retajām nozarēm, kurās darbinieku skaits kopš 2016.gada Latvijā ir audzis (+3,05%). Ievērojami straujāks darbinieku pieaugums Latvijā kopš 2016.gada reģistrēts IT nozarē (+16,81%) un veselības, sociālās aprūpes sfērā (+12,79%).

TOP 5 darbinieku skaita ziņā lielākās nozares 2021.gadā Latvijā un Igaunijā

Nr.p.k.

Latvija (darbinieku īpatsvars no kopējā valstī reģistrēto uzņēmumu nodarbināto skaita 2021.gadā)

Igaunija (darbinieku īpatsvars no kopējā valstī reģistrēto uzņēmumu nodarbināto skaita 2021.gadā)

1.

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (20,64%)

Apstrādes rūpniecība (15,82%)

2.

Apstrādes rūpniecība (16,18%)

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (14,46%)

3.

Transports un uzglabāšana (9,99%)

Izglītība (9,79%)

4.

Būvniecība (9,33%)

Būvniecība (7,90%)

5.

Veselība un sociālā aprūpe (6,78%)

Veselība un sociālā aprūpe (7,59%)

Kamēr, piemēram, starp nodarbināto skaitu transporta un uzglabāšanas, arī izglītības nozarē Latvijā un Igaunijā vērojamas būtiskas darbinieku skaita atšķirības, ir arī vairākas nozares, kurās nodarbināto skaits gan Igaunijā, gan Latvijā ir ļoti līdzīgs. Šāda situācija ir, piemēram, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarēs. "Lursoft" apkopotie dati rāda, ka pērn Latvijā šajā nozarē bija nodarbināti 30,3 tūkst. darbinieku, kas veido 4,28% no kopējā darbinieku skaita, Igaunijā tie bija 29,9 tūkst. strādājošo jeb 4,31% no visiem Igaunijas uzņēmumos nodarbinātajiem.