Jaunākais “Ernst & Young” (EY) un Sanktgallenes Universitātes pētījums “Family Business Index 2023” atklāj, ka indeksā iekļauto pasaules 500 lielāko ģimenes uzņēmumu pagājušajā gada ieņēmumi bija 8,02 triljoni Amerikas Savienoto Valstu (ASV) dolāru, kas ir par 10% vairāk kā gadu iepriekš. Proti, indekss parāda, ka ģimenes uzņēmumi kopumā ir veiksmīgāki un aug straujāk par ekonomiku kopumā - pērn pasaules ekonomikas izaugsme bija 3,2% saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas datiem.