Patērētāju tiesību aizsardzības asociācija (PIAA) 2023.gadā kopumā saņēma 588 sūdzības un jautājumus, informē PIAA.

Visvairāk sūdzību un jautājumu PIAA saņēma par patēriņa precēm (325 jeb 55,27%), vispārējiem pakalpojumiem (93 jeb 15,82%), pasta un elektronisko komunikāciju pakalpojumiem (31 jeb 5,27%) un energoapgādes un ūdensapgādes pakalpojumiem (30 jeb 5,10%).

Tādējādi 2023.gadā turpināja pieaugt sūdzību skaits par vispārējiem pakalpojumiem, tajā skaitā apsaimniekošanu (2021.gadā tika saņemtas 67 sūdzības, bet 2022.gadā – 73 sūdzības) un energoapgādi un ūdensapgādi (2021.gadā – 17 šādas sūdzības, bet 2022.gadā – 28 sūdzības). Iemesls tam ir pakalpojumu cenu pieauguma tendence, kura saglabājās arī 2023.gadā. Tāpat patērētājiem sagādā problēmas sev atbilstoša elektroenerģijas piegādes pakalpojuma izvēle.