Gudra darba vēstnese un uzņēmumu biznesa attīstības konsultante ar piecu gadu augstākā līmeņa vadības pieredzi nesen veica profesiju eksperimentu – uz vienu dienu izmēģināja citu profesiju. Eksperimenta mērķis bija izpētīt, kā tiek organizēts darbs dažādās profesijās un kādi produktivitātes aspekti jau ir ieviesti darbavietās. Ņemot vērā, ka zināšanas un rīki ir izmantojami  atšķirīgās nozarēs, sevišķi, ja tiek risinātas līdzīgas problēmas, ir vērtīgi atrast iespējas, lai  mācītos un gūtu atziņas  no pilnīgi atšķirīgām profesijām.