Biznesa dzinējspēks ir konkurence, un, tai pieaugot, ikvienam vadītājam jāprot rīkoties gudri. Pieņemot būtiskus biznesa lēmumus, jāprot novērtēt uzņēmuma finansiālā situācija. Finanšu analīze ir pamats, nosakot uzņēmuma stratēģiskos mērķus. Dažādām lietotāju grupām var būt dažādas intereses, līdz ar to var tikt izmantoti atšķirīgi finanšu rādītāji un to interpretācija ne vienmēr būs vienāda.