Tradicionāli risku saista ar iespējamiem negatīviem notikumiem, bet, pateicoties uzņēmējdarbības vadības instrumentam – apdrošināšanai, mūsdienās visus darījuma riskus iespējams iepriekš piefiksēt un novērst, tādējādi sevi pasargājot. Visiem uzņēmumiem jāiepērk kādas preces vai izejvielu komponentes ārpus sava uzņēmuma vai valsts, vai pat citā kontinentā, lai varētu saražot konkrētu produkciju un izpildīt pasūtītāja līgumus. 

Darījumu apdrošināšana ir arī viens no veidiem, kā vadīt uzņēmuma riska politiku un vienlaikus uzlabot un pārnest klientu attiecības augstākā līmenī. Apdrošināšana nav jāvērtē  tikai caur izmaksu prizmu jeb kā zaudējumu segšanas instrumentu, bet arī kā iespēja savam uzņēmumam palielināt pārdošanas apjomus un būt elastīgākam, piedāvājot sadarbības noteikumus ar saviem partneriem.

Kredītriska apdrošināšana, darījumu apdrošināšana, debitoru portfeļa apdrošināšana vai tirdzniecības kredītu apdrošināšana –šim apdrošināšanas veidam ir vairāki nosaukumi.  Latvijas tirgū šis apdrošināšanas produkts pieejams vairāk nekā 10 gadus.  Arī šodien, tāpat kā pirms 10 gadiem, apdrošināšanu Latvijā piedāvā tikai globālie spēlētāji – "Euler Hermes", "Atradius" un "Coface", tomēr nevienam no minētajiem uzņēmumiem Latvijā pārstāvniecības vairs nav. Arī bankas piedāvā apdrošināt uzņēmumiem savus darījumus, izmantojot faktoringu.  Reti kurš uzņēmējs nezina par darījuma apdrošināšanu. Ja uzņēmums pats vēl to neizmanto, tad noteikti starp saviem partneriem  Latvijā vai ārzemēs ir sastapies ar darījumu apdrošināšanu.