Saskaņā ar likumdošanu pirms darījuma uzsākšanas partneris ir jāpārbauda sankciju sarakstos, lai pārliecinātos par darījuma drošību. Kādu informāciju drīkst pieprasīt, kā to darīt un ko par šo tēmu vajadzētu zināt ikvienā uzņēmumā?

Starpvalstu attiecībās starptautiskās un nacionālās sankcijas tiek izmantotas ar mērķi atjaunot mieru un drošību reģionā vai novērst to apdraudējumus. Sākotnēji varētu šķist, ka šis jautājums ir nozīmīgs tikai valstīm un starptautiskām organizācijām, tomēr ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums), kuri stājās spēkā 2018. gada 12. decembrī, sankciju ierobežojumu ievērošana ir katras personas pienākums. Tādēļ ikvienai personai vajadzētu izprast, kam jāpievērš uzmanība, lai nepārkāptu sankcijas un tādējādi sevi pasargātu. Kaut arī Sankciju likums stājās spēkā jau pirms kāda laika, joprojām praksē rodas jautājumi – cik daudz informācijas drīkstam pieprasīt no darījumu partneriem pirms darījuma un kādu informāciju partnerim ir pienākums atklāt.