Kopš šā gada 19. janvāra Latvijas vidējiem un lielajiem komersantiem atvērta pieteikšanās jaunajā lielo investīciju atbalsta programmā attīstības projektiem, kas ir ne mazāki par 10 milj. eiro. Atbalsta programmu kopīgi īsteno Latvijas Investīciju attīstības aģentūra (LIAA) un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM).

Programma interesanta ar to, ka:

  • paver lielāku finanšu pieejamību tieši lielajiem uzņēmumiem, kam līdz šim valsts atbalsts ir bijis diezgan ierobežots, fokusējoties vairāk uz mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstību;
  • aizdevumam var tikt piešķirta kapitāla atlaide, kas nozīmē – sasniedzot projekta mērķus un izpildot noteiktus kritērijus, ALTUM piešķirtais aizdevums pilnībā vai daļēji tiek dzēsts.

Programma izveidota ar mērķi atbalstīt tādu Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgu projektu īstenošanu, kas ir vērsti uz jaunu iekārtu un tehnoloģisko procesu ieviešanu ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā. Valsts atbalsts veicinās jaunu investīciju veikšanu uzņēmējdarbības paplašināšanā, palielinās uzņēmēju konkurētspēju, radīs augstākas pievienotās vērtības produktus, nodrošinās eksporta pieaugumu, radīs jaunas un labi apmaksātas darba vietas, kā arī motivēs uzņēmējus veikt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā.

Aizdevumu programmas kopējais finansējums ir gandrīz 100 milj. eiro.

Kas var pretendēt atbalstam?

Pieteikties programmā var Latvijā reģistrēti lielie un vidējie komersanti.

Uzņēmuma statusa noteikšanai nepieciešami šādi dati:

  • informācija par darbinieku skaitu, gada neto apgrozījumu un gada kopsavilkuma bilanci attiecīgajā uzņēmumā;
  • informācija par konkrētā uzņēmuma attiecībām gan ar saistītajiem uzņēmumiem, gan partneruzņēmumiem.

Uzņēmuma kategorija

Darbinieku skaits

Gada apgrozījums (EUR)

un/vai

Bilances vērtība (EUR)

Vidējais

50– 249

≤ 50 milj.

≤ 43 milj.

Lielais

> 249

> 50 milj.

> 43 milj.

Kategorijas noteikšanai uzņēmuma dati tiek skaitīti kopā ar saistītajiem uzņēmumiem un partneruzņēmumiem (t. sk. jāņem vērā arī saistītie uzņēmumi ārpus Latvijas Republikas, kā arī uzņēmumi, ko saista fiziskas personas).

Nosakot uzņēmuma statusu, visos gadījumos ir jāievēro darbinieku skaita noteiktā augšējā robežvērtība, bet drīkst pārsniegt augšējo robežvērtību vienā no diviem finansiālajiem rādītājiem (gada apgrozījums vai gada kopsavilkuma bilance).

Projekta mērķis un apmērs