Būt uzņēmējam nenozīmē tikai pārdot preci vai sniegt pakalpojumu un vadīt biznesu, tas nozīmē arī būt uzņēmuma pamatam, kurš zina un pārzina mazliet no visa, proti, jāzina, kas notiek uzņēmuma grāmatvedībā, lietvedībā un attīstības nodaļā, kā norit uzņēmuma nodaļu darbība.