Kopš šī gada 18.oktobra apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem uzņēmumiem atvērta pieteikšanās jaunajā atbalsta programmā, kuras ietvaros komersantiem kompensēs elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieaugumu par periodu no 2022.gada 1.februāra līdz 31.decembrim.

Programma regulēta Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.638 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku".

Programma izveidota ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku, kas izpaužas kā būtisks energoresursu cenu pieaugums. Rūpniecības uzņēmumiem ražošanas procesā enerģijas izmaksas veido daudz nozīmīgāku izdevumu pozīciju nekā citās nozarēs, tāpēc atbalsts paredzēts apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem komersantiem to darbības noturēšanai un turpināšanai.

Atbalsts pieejams granta (dāvinājuma) veidā, kopējais valsts budžeta finansējums veido 50 milj. eiro. Atbalsta programmu īstenos Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), un pieņemt lēmumus un izmaksāt atbalstu sāks pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.