Ja pirms 50 gadiem kāds būtu teicis, ka intelektuālais īpašums un nemateriālie aktīvi kļūs par ekonomikas lielāko vērtību, viņu sauktu par nereālu sapņotāju. Tagad tā ir neapstrīdama realitāte, jo nemateriālās vērtības veido 70% visas pasaules ekonomikas. 

Ikvienam uzņēmumam ir preču zīmes (pat ja tās nav reģistrētas) un komercnoslēpumi, vairākumam uzņēmumu ir arī domēna vārdi un autortiesības. Tādēļ ES MVU fonda dotētā intelektuālā īpašuma analīze būs vērtīga praktiski katram uzņēmumam, kam ir ilgtermiņa attīstības plāni.