Parasti pirmā doma izdzirdot terminu “ārpakalpojums” saistās ar informācijas tehnoloģijām vai reklāmas nozari. Tomēr pēdējā laikā, situācija strauji mainās  Covid-19 vīrusa dēļ. Vairākās nozarēs pakalpojumi tiek piedāvāti nevis algojot darbinieku uz pilnu slodzi vai pusslodzi, kā štata darbinieku, bet izmantojot ārpakalpojumus. Viena no šīm nozarēm ir finanses, jeb finanšu speciālista ārpakalpojumi.