Parasti pirmā doma, izdzirdot terminu “ārpakalpojums”, saistās ar IT vai reklāmas nozari. Tomēr beidzamajā laikā situācija strauji mainās, “pateicoties” arī Covid-19 vīrusam, – vairākās nozarēs pakalpojumi tiek piedāvāti, nevis algojot štata darbinieku uz pilnu slodzi vai pusslodzi, bet izmantojot ārpakalpojumus. Viena no šīm nozarēm ir finanses, konkrētāk, finanšu speciālista ārpakalpojumi.

Ārvalstīs, it īpaši Amerikas Savienotajās Valstīs, ir pat vairākas interneta platformas, kur var pasūtīt kādu darbu (plānošanas, analīzes, modelēšanas utt.), – atliek izvēlēties piemērotāko un samaksas ziņā izdevīgāko darbu veicēju, izvērtējot par viņu sniegtās atsauksmes. Darbs var būt gan vienreizēja nepieciešamība (projekta tipa) vai regulārie pakalpojumi. Latvijā, kā jau tas ierasti vērojams dažādu inovāciju ieviešanā, ja tas saistās ar darba vides mainīšanos, šīs inovācijas ienāk nedaudz vēlāk. Bet, kā jau parādīja pandēmija, strādājot attālināti, darba produktivitāte visbiežāk pieaug, nevis samazinās.