Uzņēmuma īpašnieks un valdes loceklis veica naudas iemaksas uzņēmuma kontā, izmantojot bankas norēķinu karti. Iemaksas tika veiktas gandrīz ik mēnesi gada garumā. Iemaksu mērķis - saimnieciskās darbības nodrošināšana, jo pandēmijas laikā uzņēmums strādāja ar zaudējumiem. Šīs iemaksas tika uzskaitītas kā īpašnieka aizdevums. Vai uzņēmumam veidojas kāds deklarāciju iesniegšanas pienākums saistībā ar saņemto aizdevumu?