Kā jau zināms, sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) no 1. janvāra vairs nedrīkst izmantot mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja statusu. MUN maksātāji nevar būt arī pievienotās vērtības nodokļa maksātāji. Līdz ar to rodas daudz jautājumu par darbībām, kas jāveic šajā pārejas posmā.

Grāmatvedība

Ja SIA bija MUN maksātāja, tad grāmatvedības jomā nekas nemainās. MUN vietā turpmāk jāatver kontu plānā konts uzņēmumu ienākuma nodoklim (UIN). Grāmatvedības uzskaiti visi SIA kārto vienādi.  To kārto divkāršā ieraksta sistēmā, proti, vienu darījumu grāmato divos kontos – debetā un kredītā –, lai pēc tam izveidotu bilanci ar kontu atlikumiem.

Nav nekādas atšķirības gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas jomā.

Rezerves

Ja SIA bija mazkapitāla uzņēmums, kurš reģistrējies ar pamatkapitālu, kas mazāks par 2800 eiro, katru gadu no peļņas rezervēs bija jāatskaita vismaz 25% peļņas. Tātad, arī zaudējot MUN statusu, saglabājas šis pienākums.

MUN pēdējais ceturksnis

SIA, kas zaudē MUN statusu, MUN deklarāciju par 4. ceturksni iesniedz līdz 2022. gada 17. janvārim, bet nodokli samaksā līdz 24. janvārim.

Peļņa un dividendes