Ieguldīšana ir viens no izplatītākajiem veidiem, kā likt savai naudai strādāt. Laikā, kad inflācija arvien vēl ir augsta, ieguldīšana palīdz saglabāt vai pat palielināt naudas vērtību. Lai gan investīciju uzsākšana nav sarežģīta, līdzekļu ieguldīšana akcijās tomēr prasa zināmu sagatavošanos un izpēti.