Nereti uzņēmēji saskaras ar situāciju, kad, pieteikdamies kādam valsts atbalstam (grantam, aizdevumam, garantijai, atbalsta vai platību maksājumiem u. c.), saņem atteikumu ar pamatojumu, ka uzņēmumam uz konkrēto vērtēšanas periodu ir grūtībās nonākuša uzņēmuma statuss. Kādi ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju vērtēšanas kritēriji?