Kolektīvā finansēšana ir salīdzinoši jauns finanšu instruments, kas beidzamajos gados piedzīvojis attīstību, taču vienlaikus ir izgaismojušās arī dažādas juridiskās nianses un neskaidrības vienota normatīvā regulējuma trūkuma dēļ. Lai situāciju mainītu un sakārtotu šo nozari, pagājušā gada nogalē tika pieņemta jauna regula, ar kuru tiek ieviestas vienotas prasības pūļa finansējuma pakalpojumu sniedzējiem visā Eiropas Savienībā, tostarp arī Latvijā.