Finanšu vadības profesionāļu vidū ikdienā bieži tiek diskutēts par uzņēmumu efektivitātes uzlabošanu. Viena no iespējām, ko jau labu laiku nodrošina Eiropas Savienības (ES) likumdevēji, bet kas vēl joprojām netiek pilnvērtīgi izmantota, ir iespēja automātiski importēt un lietot savu banku kontu transakciju datus savās vai trešo pušu lietotnēs. Šo iespēju bieži apzīmē ar angļu valodas terminu “open banking”.

“Open banking” direktīva

Pēdējo gadu laikā stājušies spēkā dažādi ES līmeņa “spēles noteikumi”, kuru vidū ir arī direktīva 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū. Cita starpā tā paredz pienākumu bankām nodrošināt to klientiem iespēju automātiski importēt kontos notikušo transakciju datus klientu izvēlētās trešo pušu lietotnēs, kā arī pieņemt klientu maksājumu rīkojumus arī tad, ja tie veikti no trešo pušu lietotnēm. Šīs divas iespējas parasti tiek apzīmētas ar terminu “open banking”. Nosacīti to var interpretēt kā “varu lietot savu bankas kontu, kā un no kurienes vēlos”. Lai datu apmaiņa būtu droša, direktīvā ir noteikts gan datu apmaiņas process, gan veids, kā jāveic lietotāju autentifikācija, gan daudzi citi aspekti.

Kopš 2019.gada bankām ir obligāts pienākums nodrošināt šīs iespējas.

Plašākas iespējas

Iepriekš pieminētā iespēja iesniegt savai bankai saistošus maksājumu rīkojumus no trešo pušu lietotnēm varbūt skan ļoti “sausi un birokrātiski”, bet praksē ar to ir saskāries katrs, kas iepērkas e-veikalos.

Lielākajā daļā Latvijas e-veikalu tiek piedāvātas divas iespējas samaksāt par pirkumu – ar maksājumu karti vai ar pārskaitījumu no sava bankas konta. Iespēja samaksāt no sava bankas konta atsevišķos e-veikalos bija arī pirms 2019.gada, bet tikai tad, ja e-veikals bija veicis tiešu integrāciju ar izvēlēto banku, kas bija salīdzinoši dārgs un darbietilpīgs process.

Direktīvas spēkā stāšanās pavēra iespēju specializētiem maksājumu pakalpojumu uzņēmumiem saņemt tā saukto maksājumu informācijas pakalpojumu sniedzēja (Payment Information Services Provider) licenci, veikt integrācijas ar jebkuru ES valstu banku un piedāvāt e-veikaliem veikt tikai vienu integrāciju, bet klientiem iespēju veikt maksājumus no daudzu banku kontiem.