2023.gada 29.jūnijā stājās spēkā regula 2023/1114 par kriptoaktīvu tirgiem, kas attiecas uz visiem kriptoaktīvu veidiem, kas nav iekļauti kādā no tiesību aktiem un regulē finanšu pakalpojumus. To plānots piemērot no 2024.gada, savā publikācijā žurnālā "iTiesības" norāda juriste Maira Pužule. Apskatām regulas tvērumu, kā arī tās ietekmi uz Eiropas Savienības (ES) licencētām kredītiestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, alternatīvajiem ieguldījumu fondiem un e-naudas iestādēm, kas vēlas sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus.

Regulētās kategorijas

Regula 2023/1114 nepiedāvā izsmeļošu kriptoaktīvu taksonomiju. Tā vietā tiek izdalītas četras kriptoaktīvu kategorijas:

  • e-naudas tokeni – kriptoaktīva veids, kuru galvenokārt izmanto kā maiņas līdzekli un kura mērķis ir uzturēt stabilu vērtību, atsaucoties tikai uz vienas valsts oficiālo valūtu;
  • aktīviem piesaistīti tokeni – kriptoaktīvu veids, kura mērķis ir uzturēt stabilu vērtību, atsaucoties uz vairākām oficiālajām valūtām, vienu vai vairākām precēm vai vienu vai vairākiem kriptoaktīviem, vai šādu aktīvu kombināciju. Šajā kategorijā ietilpst stabilās kriptomonētas (stablecoins);
  • patēriņa funkcijas tokeni (utility token) – kriptoaktīvs, kas paredzēts, lai nodrošinātu digitālu piekļuvi precei vai pakalpojumam, kas pieejams sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijā, un to pieņem tikai šī tokena emitents;
  • citi kriptoaktīvi.

Tokeniem, kas atbildīs kādai no šīm kategorijām, tiks piemēroti regulas noteikumi.

Jaunajā kriptoaktīvu regulējumā nav ietverta prasība pastāvīgi uzturēt aktīvu rezervi stabilo kriptomonētu emitentiem, kas ir vienāda vai pārsniedz emitēto tokenu vērtību. Detalizētus tehniskos standartus 12 mēnešu laikā pēc regulas spēkā stāšanās izdos Eiropas Banku iestāde, precizējot likviditātes prasības, ņemot vērā to rezerves aktīvu un tiem piesaistīto tokenu lielumu, sarežģītību un būtību.

Liela daļa regulas noteikto prasību vienlīdz attieksies uz visām pieminētajām kriptoaktīvu kategorijām, taču noteiktas prasības būs specifiskas katrai kategorijai atsevišķi. Vēl papildu prasības attieksies uz tā sauktajiem nozīmīgajiem aktīviem piesaistītajiem tokeniem un e-naudas tokeniem. Kriptoaktīvu par nozīmīgu atzīs Eiropas Banku iestāde atbilstoši regulas ietvertajiem kritērijiem.