Lasītājs vaicā: "Uzņēmums sniedz lāzerprocedūru un skaistumkopšanas pakalpojumus. Tam ir piecas filiāles, un uzņēmums reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs. Vienā no filiālēm tiek sniegti dermatologa  pakalpojumi, līdz ar to šī filiāle ir reģistrēta ārstniecības iestāžu sarakstā un darbinieks (dermatologs) ir reģistrēts kā ārstniecības persona. Vai šis darbinieks var doties uz citām uzņēmuma filiālēm, kuras nav reģistrētas ārstniecības iestāžu sarakstā,  un pieņemt/konsultēt pacientus? Vai par sniegtajiem pakalpojumiem drīkst nepiemērot PVN attiecīgajā filiālē atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 52.panta 1.daļas 3. un 4.punktam?"

Lai sniegtu atbildi, sīkāk jāizvērtē PVN likuma 52.panta 1.daļas 3. un 4.punktā noteiktais atbrīvojums un jāsaprot, kam tieši tas ir paredzēts.