Jautā lasītājs: Fiziskai personai, kura veic komercdarbību, visa komercdarbība notiek interneta mājaslapā. Šī fiziskā persona pārdod preces, kuras iegādājas no citas valsts. Preces neieceļo Latvijā, bet gan uzreiz no iepirkšanas vietas tiek piegādātas klientam. Vai tādā gadījumā ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN)? No kādas summas tas ir jāaprēķina?