Sabiedrībā bieži vien tiek jaukti jēdzieni sabiedriskā labuma organizācija un sociālais uzņēmums, kā arī trūkst viegli pieejama skaidrojuma par šādu statusu priekšrocībām ziedojumu un grantu piesaistē. Sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtība atšķiras gan no komercsabiedrības klasiskajā izpratnē, gan no uzņēmuma, kuram ir piešķirts sociālā uzņēmuma statuss. Šajā rakstā vēlamies skaidrot atšķirības starp minētajām darbības formām, kā arī informēt par finansiāla un materiāla atbalsta piesaistes iespējām sabiedriskā labuma organizācijai un sociālajam uzņēmumam. 

Raksta līdzautores: Zane Korņenkova, SIA "PricewaterhouseCoopers" vecākā nodokļu konsultante; Karīna Daugaviete, SIA "ZAB PricewaterhouseCoopers Legal" juriste