Sākoties apkures sezonai, arvien vairāk aktualizējas jautājums par gaidāmo energoresursu cenu pieaugumu. Aplūkosim nesen pieņemtos grozījumus Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likumā un noskaidrosim, kāds valsts atbalsts paredzēts uzņēmumiem, lai samazinātu gaidāmos, kā arī radītos energoresursu krīzes zaudējumus, vienlaikus nostiprinot valsts nostāju pret Krievijas militāro agresiju Ukrainā.

Grozījumi likumā stājās spēkā 2022.gada 1.septembrī.

Atbalsts uzņēmumiem

Viens no likuma grozījumu mērķiem ir ieviest valsts atbalsta pasākumu – elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu pilnā apmērā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.maijam, tādējādi mazinot energoresursu cenu palielināšanās negatīvo ietekmi uz juridiskām personām, kas ir elektroenerģijas galalietotāji. Likuma grozījumu anotācijā minēts, ka izmaiņas veiktas, jo uzņēmumu elektroenerģijas rēķinos maksa par sistēmas pakalpojumiem veido aptuveni 10% no visa rēķina kopsummas, iekļaujot maksu par pieslēguma nodrošināšanu, ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, atļauto slodzi vai pārvades jaudas uzturēšanu un elektroenerģijas piegādi vai elektroenerģijas pārvadīšanu.