Lasītājs jautā: Vai tas no juridiskās puses ir taisnīgi, ja akcijas cena (tātad – atlaide konkrētas produktam) tiek piedāvāta tikai daļai klientu, nevis visiem? Piemēram, noteikts periods, kad jaunais klients (kurš vēl nelieto piedāvāto pakalpojumu) var iegādāties produktu vai pakalpojumu par zemāku cenu, nekā tiek piedāvāta “vecajam” klientam. Vai “vecajam” klientam ir tiesības pieprasīt šādu pašu cenu?

Atlaide ir cenas samazinājums nolūkā padarīt preci vai pakalpojumu pievilcīgāku potenciālajam pircējam. Civillikumā skaidrots, ka cena ir gan pirkuma, gan pakalpojuma līguma būtiska sastāvdaļa, par kuru puses brīvi vienojas un kuru valsts lielākoties neregulē.