Pašnodarbināta persona nodarbojas ar reklāmas pakalpojumiem, kā arī ir noslēgti autoratlīdzības līgumi (ir izdotas vairākas grāmatas). Ir viens bankas konts,  kurā ieskaita gan naudu par reklāmas pakalpojumiem, gan par autoratlīdzību, kā arī no šī konta tiek maksāti gan saimnieciskās darbības izdevumi, gan privātie. Vai šādi drīkst darīt?

Nodokļus no autoratlīdzības ietur un samaksā izmaksātāji, bet par reklāmas pakalpojumiem katru mēnesi pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumā tiek norādīti 500 eiro un pārskaitītas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Vai par reklāmas pakalpojumiem pašnodarbinātajam ir jākārto saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls? Izdevumus drīkst norādīt 80% apmērā?

Ieņēmumi par reklāmas pakalpojumiem gadā ir apmēram 1600 eiro (3 līdz 4 darījumi), pārējie ieņēmumi ir no autoratlīdzības (gadā apmēram 60 000 eiro).

Un galu galā - kādas atskaites jānodod par autoratlīdzību un kādas - par reklāmas pakalpojumiem?