Lasītājs jautā: Mans mazais uzņēmums ir saņēmis piedāvājumu piedalīties Ziemassvētku un Jaunā gada tirdziņos, bet man ir dilemma – vai nepieciešams kases aparāts? Produktu klāstā ir pašu ražotas un iepirktas preces (gan tādas, kuras tiek uzlabotas un pārdotas, gan tādas, kuras tiek vienkārši pārdotas). Tirdziņi šobrīd paredzēti trīs (kopumā sešas dienas). Vai dienu skaitā, ko pavadu tirdziņos, jāievēro kāds regulējums? Vai nepieciešams kases aparāts? Varbūt der tikai kvīts? Kādas atskaites man būs jāiesniedz? Kādi likumi, normatīvie akti šo regulē?

Vai jāreģistrē struktūrvienība?

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 24.punktā ir noteikts, ka struktūrvienība ir juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Latvijas Republikā vai ārpus tās. Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa.

Struktūrvienība ir reģistrējama gadījumā, ja persona konkrētajā saimnieciskajā vienībā ārpus juridiskās adreses veic vai plāno veikt saimniecisko darbību.

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 5.pantā ir noteikts, kādā termiņā šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās fiziskās personas un 4.2.apakšpunktā minētie subjekti kā nodokļu maksātāji reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā.