Vai valdes loceklis var pats sevi norīkot veikt papildu darbu, doties komandējumā un apmaksāt komandējuma izdevumus? Analizējam lasītāja jautājumu!

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību vienīgais valdes loceklis, kurš ir arī īpašnieks un uzņēmuma vadītājs, strādā uz darba līguma pamata kā valdes loceklis ar normālo darba laiku. Uzņēmuma struktūrvienībā (veikalā), kas atrodas citā Latvijas pilsētā, kamēr nav darbinieka, pats valdes loceklis strādā arī kā pārdevējs. Attiecīgi palielinās darba laiks, par ko tiek aprēķināta piemaksa par virsstundām. Vai valdes loceklim drīkst apmaksāt viesnīcas izdevumus, ja viņš paliek šajā pilsētā arī nakšņot, neatgriežoties savā pamatdarba vietā / dzīvesvietā? Kā klasificēt šos izdevumus? Kādi dokumenti (rīkojums) noformējami?