Lasītājs jautā: Persona sniedz friziera pakalpojumus, tāpēc reģistrē saimniecisko darbību, kļūstot par saimnieciskās darbības veicēju. Grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā. Šai personai pieder dzīvoklis, kuru tā vēlas izīrēt citai fiziskai personai. Vai attiecībā uz dzīvokļa izīrēšanu drīkst reģistrēt paziņoto saimniecisko darbību, lai tiktu piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 10% tieši dzīvokļa īrei? Tur izdevumi būs nebūtiski lieli un tā nav pamatnodarbošanās. Friziera pakalpojumi šajā dzīvoklī netiek sniegti.

Fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, var izvēlēties vairākus iespējamos nodokļu maksāšanas režīmus. Viens no veidiem ir reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējam.

No jautājuma ir saprotams, ka persona ir izvēlējusies vispārējo nodokļu maksāšanas režīmu, kas nozīmē, ka persona maksā IIN vispārējā kārtībā. Vispārējā kārtībā maksājot IIN, saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN likums) 11.panta 1.daļu ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā noteikto ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība.