Finanšu tehnoloģiju jeb fintech nozare pakāpeniski nobriest, piedāvājot arvien plašāku finanšu pakalpojumu klāstu. Vienlaikus nozares kopējā ietekme uz finanšu sektora darbību lielā mērā ir atkarīga no fintech uzņēmumu skaita, kā arī to biznesa modeļiem. Esošie empīriskie pētījumi liecina, ka dažādās valstīs fintech uzņēmumu uzskaite būtiski atšķiras, jo nepastāv universālas fintech definīcijas un klasifikācijas sistēmas. Arī izpratne par fintech biznesa modeļiem joprojām ir sākumstadijā, jo trūkst vienotas izpratnes par to atribūtiem.