Kā mainījusies iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanas kārtība 2021. gadā? Kādu ietekmi tā atstāj uz autoratlīdzības saņēmēja ienākumu apmēru salīdzinājumā ar nodokļu piemērošanas kārtību 2021. gadā?

No 2021. gada 1. janvāra spēkā stājušies grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Līdz ar šiem grozījumiem tiek mainīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanas kārtība maksai par intelektuālo īpašumu (autoratlīdzībām). Mainās ne tikai IIN piemērošanas kārtība autoratlīdzībām, bet arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (sociālās iemaksas vai VSAOI) apmēri.

Atgādinām, ka pirms izmaiņu stāšanās spēkā likumdevējs ir noteicis pārejas periodu līdz 2021. gada 1. jūlijam. Pārejas periodā saglabājas līdzšinējā nodokļu maksāšanas kārtība un likmes. Beidzoties pārejas periodam, proti, no 2021. gada 1. jūlija, IIN un VSAOI piemērošana autoratlīdzībām būs atkarīga no tā, vai to izmaksās vai neizmaksās kolektīvā pārvaldījuma organizācija.