Kā var pārliecināties, ka uzņēmumam ir pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā? Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskajā datu bāzē var ievadīt tikai pievienotās vērtības nodokļa (PVN) numuru, ja tas zināms, bet nevar ievadīt nosaukumu un tad veikt atlasi. Ja nav zināms PVN numurs, tad mēs, pakalpojumu sniedzēji, izrakstām rēķinu ārvalsts klientam.