Mikrouzņēmums saviem darbiniekiem iegādājas veselības apdrošināšanas polises uz gadu. Vai apdrošināšanas summa jāuzskata par darbinieku algu? Vai par to papildus mikrouzņēmumu nodoklim jāmaksā vēl kādi nodokļi? Kā polises izdevumus norādīt grāmatvedībā – katru mēnesi divpadsmito daļu no polises summas? Kādas ir nodokļu sekas, ja darbinieks pārtrauc darba attiecības un polise viņam paliek spēkā, un otrādāk – ja polise tiek pārtraukta? Mikrouzņēmums ir komercsabiedrība, kas grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā.