Likumos ir paredzētas vairākas kompensācijas, kuras var izmaksāt darbiniekiem darba attiecību ietvaros, un šīm summām nodokļi nav jāpiemēro. Kādos gadījumos un kādas kompensācijas drīkst maksāt?

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) 8. pantā noteikts, ka pie ienākumiem, no kuriem tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), tiek pieskaitīta darba alga, prēmijas, vienreizēja un sistemātiska atlīdzība un citi ienākumi, ko darbinieks saņem uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību pamata, kā arī atlīdzība par valsts dienesta pienākumu izpildi un ienākumi no cita darba līguma izpildes. Respektīvi, visi ienākumi, ko darbinieks saņem uz darba līguma pamata, ir apliekami ar IIN. Tomēr tas nav tik viennozīmīgi – tā publikācijā “Darba devēja kompensētās izmaksas darbiniekiem” (iFinanses, 29.04.2020.) pauž Lilita Beķere, SIA "NUMERI" valdes locekle, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle.