Iepriekšējā raksta daļā sākām aplūkot, kā izstrādāt mārketinga stratēģiju maziem un vidējiem uzņēmumiem, aplūkojot pirmos soļus – organizācijas stipro un vājo pušu noteikšanu, iespēju un draudu identificēšanu un no tā izrietošo secinājumu formulēšanu. Šo uzdevumu turpināsim arī šoreiz, apkopojot trīs svarīgus pamatus, uz kuriem būvē uzņēmuma mārketinga stratēģiju: mērķis, uzdevumi un pozicionējums.

Mērķi un uzdevumi

Komunikācijas mērķi izriet no biznesa vai organizācijas darbības mērķiem. Šeit vienmēr jāpatur prātā mnemoniskais rādītājs "TRIKS" (angļu val. – “SMART”):

  • T (terminēts) – ir vajadzīgs laika ierobežojums, līdz kuram ir svarīgi sasniegt izvirzīto mērķi, piemēram, rezultāts ir jāsasniedz pusgada laikā;
  • R (reālistisks) – šī projekta mērķim ir jāatbilst saistīto projektu un organizācijas mērķiem kopumā (piemēram, iestādes popularitāte un atzīšana tai nodrošinās ienākumu stabilitāti);
  • I (izmērāms) – mērķiem ir jābūt izmērāmiem, citādi nav iespējams noteikt, cik veiksmīgi ir izdevies tos sasniegt (piemēram, ir jāpalielina iestādes klientu skaits par 40%);
  • K (konkrēts) – mērķiem ir jābūt pēc iespējas konkrētākiem (piemēram, padarīt frizētavu par 20–35 gadus vecu personu modīgu, jaunu pulcēšanās vietu);
  • S (sasniedzams) – neaizmirstiet, ka mērķi ir nevis labas domas, ko palaist kosmosā, bet gan konkrēti rezultāti, kas pašiem jāsasniedz, tāpēc uz situāciju jāraugās lietišķi (piemēram, mēs nespēsim ne piesaistīt, ne apkalpot divreiz vairāk apmeklētāju, tāpēc pagaidām pietiek ar 40%).

Turpinot aplūkot iepriekšējā daļā aizsākto frizētavas piemēru, saistībā ar kritēriju “TRIKS” mērķis ir šāds: pusgada laikā vai, piemēram, līdz 5.jūnijam, padarot frizētavu par 20–35 gadus vecu personu modīgu atpūtas vietu, palielināt tās klientu skaitu par 40%. Pēc tam ir jāformulē uzdevumi – konkrētākas darbības, kuru izpilde novedīs pie gaidāmā mērķa. Piemēram, piesaistīt sadarbībai blogerus, izveidot vizuālos materiālus, noorganizēt pasākumu presei u.tml.