Google reklāma (Google Ads) ir viena no labākajām platformām, lai uzņēmums varētu palielināt pārdošanas apjomus un potenciālo pirkumu skaitu. Google reklāmas kampaņas prasmīga vadība paģēr nopietnas prasmes, plānošanu un laiku, un tajā ir nepieciešama stratēģija: saplānots budžets, atslēgvārdi, pareiza datu nesēja izvēle, reklāmu kopu un galveno lapu izveide, kā arī darbības pilnveidošana.

Budžeta plānošana ir nopietns process, un to nevajadzētu izvēlēties haotiski. Vēlamie pasākumi:

  • apzināt savus biznesa mērķus un saprast, ko vēlas sasniegt ar Google reklāmu;
  • aprēķināt maksimālās reklāmas pirkumu izmaksas, lai tā vispār atmaksātos;
  • izvēlēties produktu grupas, uz kurām fokusēties;
  • izveidot atslēgvārdu sarakstu, ar kuru vēlas uzsākt kampaņu darbību;
  • izmantojot ārējos rīkus un Google plānošanas rīku, aprēķināt nepieciešamo starta budžeta summu.

Kā to darīt pareizi? Vairāk lasi rakstā.