Jau no nākamā mēneša, t.i., no 1.augusta, stājas spēkā apjomīgi un ilgi gaidīti grozījumi Darba likumā (DL). Iepazīsimies ar šīs vasaras "karstākajām" likumdošanas izmaiņām!

Saeima 16.jūnijā trešajā – galīgajā – lasījumā pieņēma apjomīgus grozījumus DL. To mērķis ir pilnveidot darba tiesisko attiecību regulējumu:

  • piešķirot lielākas tiesības darbiniekam "aprūpētājam";
  • integrējot regulējumā Satversmes tiesas (ST) 2020.gada 12.novembra spriedumā lietā 2019-33-01 paustās atziņas;
  • pārņemot divu jaunāko Eiropas Savienības direktīvu prasības.