Personāla lietvedība vai dokumentēšana aizņem ievērojamu daļu no katra personāla speciālista darba laika. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc personāla darbiniekus mēdz apsaukāt par “kadru daļu”, “rakstāmmašīnām” vai citādi. Dokumentu noformēšana, lietu kārtošana un dažādu rīkojumu un kārtību izstrāde ir bijusi, ir un arī būs nepieciešama darba tiesisko attiecību vadībā. Jautājums tikai – ko darām aiz ieraduma, jo tā ir pieņemts, un, kas no tā, ko darām, tiešām ir nepieciešams?