Interesē skaidrojums par atbalstu nodarbināto algu subsīdijai. No medijos sniegtās informācijas par Ministru kabineta noteikumiem Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai ārkārtējās situācijas apstākļos” saprotu, ka subsīdijas būs tiem uzņēmumiem, kuriem ir 20% apgrozījuma kritums, tomēr uzņēmuma darbība nav pilnīgi bloķēta. Noteikumu projektā noteikts, ka atbalstu piešķir nepilnu darba laiku strādājošo darbinieku darba algu subsīdijai. Kas slēpjas zem šī definējuma "nepilnu darba laiku strādājošajiem" – darba līguma nosacījumi, iepriekš deklarētās stundas?