Lai gūtu pēc iespējas objektīvāku priekšstatu par kandidātu, ar interviju varētu būt par maz. Nereti pārrunu laikā intervētājiem ātri rodas priekšstats par cilvēku, tāpēc vēl viens papildu palīgs ir atsauksmes no iepriekšējā darba vadītāja, tās var apstiprināt radušos priekšstatu vai, tieši pretēji – palīdzēt saprast, ka tas bijis maldīgs.