Darbinieku stiprās un vājās puses ietekmē uzņēmuma rezultātus. Vai spējam uzreiz nosaukt vismaz trīs darbības, kuras darbā izdodas patiešām labi? Cik pārliecinošas būs atbildes, ja šo jautājumu pavaicāt darbiniekiem? Aplūkosim, kā apzināt un mērķtiecīgāk veicināt darbinieku stipro pušu noteikšanu un izmantošanu, lai uzņēmums būtu vērsts uz izaugsmi.