Darba sludinājumu var nosaukt par uzņēmuma vizītkarti. Tas var piesaistīt vēlamos kandidātus un taupīt laika un enerģijas resursus, kā arī gluži pretēji, uzņēmums var saņemt simtiem pieteikumu, no kuriem lielākā daļa neatbilst vakancē norādītajām prasībām. Kā izskatās labs darba sludinājums un kā izskatās tāds, pie kuru jāpiestrādā?

Kas jānorāda?

Darba likuma (DL) 32.panta 3.daļā ir norādīta informācija, kurai obligāti jābūt ietvertai sludinājumā. Tā ir:

  • informācija par darba devēju (nosaukums un uzņēmuma reģistrācijas numurs vai personāla atlases uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs);
  • informācija par darba algas apmēru mēnesī vai gadā (bruto).

Kandidātam vispirms ir jāidentificē uzņēmums, jo darba sludinājums bez uzņēmuma rekvizītiem, bet, piemēram, tikai ar telefona numuru vai e-pasta adresi rada šaubas un aizdomas par uzņēmuma eksistenci un darbības likumīgumu.

Prasība norādīt atalgojumu DL tika iekļauta tikai 2018.gadā. Norāde par atalgojuma apmēru vai tā amplitūdu ir sava veida filtrs, jo nodrošina, ka iesniegtie pieteikumi ir atbilstošāki norādītajām darba devēja prasībām, kā arī pieteikumu iesniegs tikai tie kandidāti, kuriem šāds darba algas apmērs ir pieņemams un atbilstošs.

Jāpiekrīt, ka darba devējam iesniegtu daudz vairāk pieteikumu, ja nebūtu norādīta alga vai tās amplitūda, jo kandidāts uzskata, ka atbilst prasībām, viņš ir ieinteresēts, taču darba algas apmērs var pilnīgi neapmierināt.

2020.gada DL ar komentāriem ir norādīts, ka neprecīzs un nekorekts sludinājums, atalgojuma nenorādīšana ievērojami palielina nepiemēroto kandidatūru skaitu arī darba devējiem, vienlaikus atgrūžot kvalificētākos un spēcīgākos kandidātus. Norādot atalgojuma diapazonu darba sludinājumā, tiek nodrošināta ne tikai atgriezeniskā saite potenciālajiem darba ņēmējiem, bet arī uzņēmums ilgtermiņā gūst kvalificētākus un piemērotākus kandidātus uz brīvajām vakancēm.