Vērtību pārmaiņu laiks – tāds, šķiet, būtu viens no precīzākajiem apzīmējumiem tam, kas šobrīd notiek pasaulē. Vērtību apzināšanās, izvērtēšana un maiņa ir grūts process, laikietilpīgs un liek pieņemt atbildīgus lēmumus, kuras vērtības atstāt pagātnē un kuras būs tās, kas palīdzēs dzīvot un strādāt šodien un nākotnē. No šī arī loģiski izriet jautājums: kā vērtību maiņa ietekmēs darba vietu – uzņēmumu, iestāžu un organizāciju – kultūru?