Uzņēmuma darbības efektivitāti nodrošina vairāku faktoru summa, piemēram, pārdomāta stratēģija, mērķtiecīga un lietderīga resursu izmantošana, sakārtota vide un, protams, darbinieki. Tomēr līdz šim novērots, ka uzņēmumi biežāk pēta ekonomiskos rādītājus nekā pievēršas personāla vadības jautājumiem. Piemēram, kāds ir produktīva darbinieka profils un kāds turpretim ir riskanta un “bīstama” darbinieka profils?

Veicot izpēti aptuveni 400 Latvijas uzņēmumos, atklājām, ka ir trīs vadītāju tipi, kas bojā psiholoģisko klimatu un izraisa stresu kolēģiem. Šādus darbiniekus ir grūti noteikt, ar viņiem ir sarežģīti strādāt un – ko tur slēpt – ir grūti arī atlaist.

Profilu izveidei ņemti dati no maniem pētījumiem Latvijas uzņēmumos: vadītāju emocionālais intelekts, psiholoģiskais klimats komandā, padziļinātas intervijas un ekonomiskie dati (komandas vai individuālais finansiālais u. c. sniegums). Ceru, ka tas palīdzēs novērtēt riskus.