Organizāciju krīzi var raksturot kā ikvienu emocionāli uzlādētu situāciju, kura var izraisīt negatīvu akciju īpašnieku reakciju un apdraudēt organizācijas finansiālo stabilitāti, reputāciju, kā arī pilnīgu vai daļēju uzņēmuma dzīvotspēju. Tas atstāj lielu ietekmi uz organizācijas darbiniekiem un šādās situācijās ir ļoti būtiski saglabāt kolektīva sparu.