Ikviena uzņēmuma mērķis ir gūt peļņu un attīstīties, radīt jaunus produktus, taču darba aizsardzības jautājumi nereti tiek uzskatīti par mazsvarīgiem. Šobrīd pat vairāk nekā iepriekš ir skaidrs, ka darbinieku veselība ir būtisks nosacījums, lai uzņēmums spētu pastāvēt un sasniegt mērķus.

Darba drošības aktualitāte kļūst skaidra, palūkojoties uz dažiem Valsts darba inspekcijas (VDI) pērn konstatētiem smagiem un letāliem gadījumiem darba vidē:

  • vīrietis – ceha strādnieks, strādājot pie darba galda, ar mehānisku ierīci guva galvas traumu;
  • jauns vīrietis – būvstrādnieks, siltinot ēkas jumtu, no aptuveni piecu metru augstuma caur jumta logu nokrita uz zemes;
  • vīrietis, veicot ielu apgaismojuma montāžu, cieta smagā nelaimes gadījumā, sasveroties kāpnēm un cietušajam nokrītot;
  • ārstei uzkrita koks, kad pēc mājas vizītes viņa izgāja no daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpas;
  • friziere aizķērās aiz paklāja, nokrita un salauza atslēgas kaulu;
  • maizes cepēja guva kreisās rokas traumu, tīrot darba aprīkojuma lentu no mīklas;
  • autobusa konduktore nokrita, jo autobuss strauji bremzēja.