Martā daudzos uzņēmumos lēmums par attālināto darbu tika pieņemts burtiski vienas dienas laikā, tāpēc ne visi paspēja atbilstoši sakārtot arī dokumentus. Pat tad, ja darbs birojā ir atsācies, dokumentus vēlams sakārtot, jo, iespējams, tas noderēs nākotnē.

Attālinātajam darbam nepieciešami šādi dokumenti:

  • darba līgums,
  • darba kārtības noteikumi vai darba koplīgums,
  • rīkojums,
  • grāmatvedības politika,
  • kārtība par kompensāciju uzskaiti,
  • darbinieka iesniegums,
  • mantas īpašuma jeb lietošanas tiesību dokumenti,
  • rēķini,
  • samaksu apliecinošie dokumenti.