Ne viens vien Latvijas un arī starptautiska līmeņa veiksmīgs komersants pateiks, ka, lai uzņēmums augtu, nepietiek vienkārši pieņemt darbā cilvēkus, likt viņiem strādāt un uzskatīt, ka tālāka izglītošanās, izaugsme un attīstība ir tikai viņu pašu ziņā. Lai veicinātu arvien jaunu risinājumu rašanos, kā arī produktivitāti, veiksmīgi uzņēmumi faktiski nepārtraukti investējuši savos darbiniekos, tostarp gādājuši, lai viņiem būtu arvien jaunas zināšanas. Kāda situācija šajā jomā pašreiz ir Latvijā?