Turpinot aplūkot svarīgas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) veidošanas nianses, šoreiz pievērsīsimies vēl vienam no pienākumiem šajā procesā. Proti, pirms SIA dibināšanas jāpārliecinās, vai SIA būs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (likums) subjekts, kam paredzēti īpaši pienākumi un atbildība.

Raksta līdzautore: Alisa Leškoviča, SIA "ZAB ROCKBRIDGE Legal" partnere, zvērināta advokāte 

Likuma subjekti noteikti tā 3.pantā. Jānorāda, ka papildus tādiem tradicionāliem subjektiem kā kredītiestādes un finanšu iestādes, pantā minēti arī ārpakalpojuma grāmatveži, personas, kuras apņemas sniegt palīdzību nodokļu jautājumos (piemēram, konsultācijas vai materiāla palīdzība) vai rīkojas kā starpnieks šādas palīdzības sniegšanā, kā arī personas, kuras darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu.

Īpaši jānorāda, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) viedokli aizdevumu izsniegšana grupas uzņēmumiem uzskatāma par finanšu pakalpojumu likuma izpratnē. Tādējādi persona, kas sniedz šādus aizdevumus, uzskatāma par finanšu iestādi, tātad ir likuma subjekts.

Likuma subjektu pienākumi

Ja SIA būs likuma subjekts, jārēķinās, ka tai ir pienākums iecelt par likuma izpildi atbildīgo personu un paziņot to uzraudzības iestādei. Papildus likuma subjektam ir pienākums veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas risku novērtējumu un izstrādāt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu.