Mūsdienās, kad tirgū nonākušās preces vai pakalpojumus nokopēt un atdarināt ir kļuvis ievērojami vieglāk un ātrāk, uzņēmēju vidū arvien aktuālāka kļūst produktu un iepakojumu dizainu aizsardzība. Proti, ir būtiski iegūt tiesības aizliegt konkurentiem kopēt veiksmīga produkta un iepakojuma dizainu. 

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Ko iespējams aizsargāt kā dizainparaugu
  • Kāpēc nepieciešama dizainparauga reģistrācija
  • Kā dizainparaugu reģistrēt Eiropas Savienības līmenī, kādas priekšrocības šī reģistrācija sniedz un cik tā izmaksā
  • Kā pārliecināties par sava dizainparauga unikalitāti
  • Kā veiksmīgāk reģistrēt dizainu